دستگاه ایزی استند Easy Stand

دستگاه ایزی استندEasy Stand یک وسیله درمانی و توانبخشی است.بواسطه جنبش درسیستم فرمان عصبی باعث بیداری ظرفیت مواردوتحریک ضعیف شده ویاازدست داده شده سیستم حرکتی بهمراه تحریک وانتقال نرونها و ترانسمیترها در طول کل طناب نخاعی شده وباعث سرعت بخشیدن به درمان وبهبود در بخشهای مختلف آناتومی بخصوص موارد زیر می گردد.
توانمندسازی وقدرت عضلانی وجلوگیری ازلاغرشدن عضلات.
موثر درکاهش پوکی استخوان.
اختلال عملکردمثانه وروده ها.
اسپاسم وخشک شدن عضلات ومفاصل.
موثردرسیستم گردش خون وعوامل تنفسی.
بیماری های قلبی عروقی ناشی ازعدم تحرک.
این ابزارفیزیوتراپی وکاردرمانی درتوانبخشی عادی برای طیف گسترده ای ازبیماران احتمال شروع درددربخش های تحریک شده وقابل بهبودهمراه است.


مشخصات دستگاه:

دارای جک برقی نصب شده زیرصندلی جهت ایستا نمودن بیمار .
زانوبند جهت کمک به ایستادن.
محافظ کمروسینه بند به منظورحفظ تعادل.
جای پا وبازوهای حرکتی دست وپا .
طول واندازه دسته ها وسینه بند قابل تنظیم می باشد .
ابعاد دستگاه یک متر وده سانت درهشتادسانتیمتر است.
پیشنهاد میشود استفاده ازاین دستگاه بانظر کاردرمان ویافیزیوتراپ وتائید ایشان صورت گیرد.

ویدیو های دیگر از دستگاه ایزی استند Easy Stand​

پدال دوچرخه ای ثابت دست وپا همزمان

ویدیو های دیگر از دستگاه پدال دوچرخه ای ثابت دست وپا همزمان​

دستگاه Sport Therapy

دستگاه راه رفتن طبیعی Loko Station

تصاویر محصولات ما